Η τικαγκρελόρη και η κλοπιδογρέλη είναι εξίσου αποτελεσματικές σε ασθενείς με περιφερική αρτηριακή νόσο.

Κατηγορίες: Newsletter

Εισαγωγή

Οι ασθενείς με περιφερική αρτηριακή νόσο έχουν παρόμοιο κίνδυνο για εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων με τους ασθενείς με στεφανιαία νόσο. Στην μελέτη CAPRIE, η κλοπιδογρέλη φάνηκε να είναι πιο αποτελεσματική και πιο ασφαλής από την ασπιρίνη στην υποομάδα των ασθενών με περιφερική αρτηριακή νόσο. Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της τικαγκρελόρης στους ασθενείς αυτούς δεν είναι γνωστή.

Σύνοψη μελέτης

Στην παρούσα μελέτη (μελέτη EUCLID), 13.885 ασθενείς με συμπτωματική περιφερική αρτηριακή νόσο τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν κλοπιδογρέλη 75 mg ημερησίως ή τικαγκρελόρη 90 mg δις ημερησίως. Μετά από διάμεσο διάστημα παρακολούθησης 30 μηνών, η συχνότητα εμφάνισης του πρωτογενούς καταληκτικού σημείου (μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου, μη θανατηφόρο ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, θάνατος από καρδιαγγειακή νόσο) δεν διέφερε μεταξύ των δύο ομάδων (10,6 και 10,8% αντίστοιχα). Η συχνότητα εμφάνισης μειζόνων αιμορραγιών ήταν επίσης όμοια στις δύο ομάδες (1,6%), αλλά η συχνότητα διακοπής της αγωγής ήταν υψηλότερη στους ασθενείς που έλαβαν τικαγκρελόρη (30,1 έναντι 25,9% στους ασθενείς που έλαβαν κλοπιδογρέλη), κυρίως λόγω εμφάνισης δύσπνοιας και αιμορραγιών.

Σχόλιο

Η τικαγκρελόρη είναι εξίσου αποτελεσματική και ασφαλής με την κλοπιδογρέλη σε ασθενείς με περιφερική αρτηριακή νόσο. Δεδομένου του υψηλότερου κόστους της, η τικαγκρελόρη φαίνεται να έχει περιορισμένο ρόλο στην αντιμετώπιση της περιφερικής αρτηριακής νόσου.

Βιβλιογραφία

Hiatt WR, Fowkes FG, Heizer G, et al. Ticagrelor versus Clopidogrel in Symptomatic Peripheral Artery Disease. N Engl J Med 2016 online first Nov 13, 2016.

Για να διαβάσετε το άρθρο στο site του New England Journal of Medicine, κάνετε click εδώ