ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 


Αγαπητέ/ή Συνάδελφε

Η ομάδα εργασίας «Τρόπου Ζωής, Ψυχοκοινωνικών Παραγόντων και Αθηροσκλήρωσης» της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης (ΕΕΑ) σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε μια προσπάθεια εντόπισης των πιθανών δυσκολιών  αλλά και εμποδίων που συναντούμε στην καθημερινή κλινική μας πρακτική ως προς την ετοιμότητα και πρόθεσή μας για την παροχή οδηγιών διατροφής και άσκησης στους ασθενείς μας.

Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να διαθέσετε λίγα λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας (δεν απαιτούνται παραπάνω από 5 λεπτά) στη συμπλήρωση, ανώνυμα, του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Όπως γνωρίζετε ο τρόπος ζωής και συνηθειών όλων μας, παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην πρόληψη/καθυστέρηση πολλών νοσημάτων φθοράς αλλά  και  οξέων συμβαμάτων, τα οποία οφείλουμε να συζητάμε με τους ασθενείς μας και να τους βοηθούμε στην λήψη εκ μέρους των σωστών αποφάσεων.

Οι χρήσιμες απαντήσεις και πληροφορίες που θα αποκομίσουμε θα μας επιτρέψουν να οργανώσουμε στοχευμένες δράσεις τις οποίες θα συζητήσουμε όλοι μαζί σε μελλοντικά συνέδρια /σεμινάρια της ΕΕΑ στα οποία επιθυμούμε να συμμετάσχετε ενεργά.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ευελπιστούμε στη συμμετοχή σας στη  ΕΕΑ και εγγραφή σας στην ομάδα εργασίας μας.

Η Συντονιστική Επιτροπή της ΟΕ Τρόπου Ζωής, Ψυχοκοινωνικών  Παραγόντων και Αθηροσκλήρωσης

OE_TROPOY