Συμφωνία (Consensus) ειδικών για την ορθολογική χορήγηση των αναστολέων της PCSK9

Κατηγορίες: Κατευθυντήριες Οδηγίες

Expert consensus on the rational clinical use of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) inhibitors.

Διαβάστε εδώ το πλήρες άρθρο

Read here the full article