Σε ασθενείς με νόσο του στελέχους, η αγγειοπλαστική είναι εξίσου αποτελεσματική με την αορτοστεφανιαία παράκαμψη.

Κατηγορίες: Newsletter

Εισαγωγή

Σε ασθενείς με νόσο του στελέχους της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας, η συνιστώμενη μέθοδος επαναγγείωσης είναι η αορτοστεφανιαία παράκαμψη. Ωστόσο, υποαναλύσεις προηγούμενων μελετών έδειξαν ότι ενδεχομένως η αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stents νέας γενιάς είναι εξίσου αποτελεσματική και ασφαλής με την αορτοστεφανιαία παράκαμψη στους ασθενείς αυτούς.

Σύνοψη μελέτης

Στην παρούσα μελέτη (μελέτη EXCEL), 1.905 ασθενείς με νόσο στελέχους μικρής ως μέτριας ανατομικής πολυπλοκότητας (SYNTAX score ≤ 32) τυχαιοποιήθηκαν να υποβληθούν σε αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stent που εκλύει everolimus (XIENCE) ή σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη. Μετά από 3 έτη παρακολούθησης, η συχνότητα εμφάνισης του πρωτογενούς καταληκτικού σημείου (έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και θάνατος από οποιαδήποτε αιτία) δε διέφερε μεταξύ των δύο ομάδων (15,4 και 14,7% αντίστοιχα).

Σχόλιο

Σε ασθενείς με νόσο στελέχους μικρής ως μέτριας ανατομικής πολυπλοκότητας, η αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stent φαίνεται να είναι εξίσου αποτελεσματική με την αορτοστεφανιαία παράκαμψη. Δεν είναι σαφές αν τα αποτελέσματα αυτά ισχύουν και για ασθενείς που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική σε λιγότερο εξειδικευμένα κέντρα ή σε ασθενείς με πιο πολύπλοκη ανατομία.

Βιβλιογραφία

Stone GW, Sabik JF, Serruys PW, et al; EXCEL Trial Investigators. Everolimus-Eluting Stents or Bypass Surgery for Left Main Coronary Artery Disease. N Engl J Med 2016;375:2223-2235.

Για να διαβάσετε το άρθρο στο PubMed, κάνετε click εδώ