Παρουσίαση της μελέτης FH Registry

Κατηγορίες: Hellas FH Registry

Εθνικό Μητρώο Καταγραφής Ασθενών με Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία

The Hellenic Familial Hypercholesterolemia Registry: “Hellas-FH”

Κωδικός Πρωτοκόλλου:  Hellas-FH

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 1.0

 03/09/2015

Δείτε εδώ την παρουσίαση