Παράταση προθεσμίας υποβολής! Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 15 Οκτωβρίου 2017

Κατηγορίες: Νέα, ΝΕΑ, Τελευταία Νέα, Τελευταία Νέα

 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά στο επιστημονικό πρόγραμμα του Πανελλήνιου Συμποσίου και να υποβάλουν περιλήψεις των εργασιών τους για Προφορική Ανακοίνωση ή Ηλεκτρονικά Αναρτημένη (e-Poster) Ανακοίνωση καλούνται να υποβάλλουν περίληψη των εργασιών τους ηλεκτρονικά.

Παράταση προθεσμίας υποβολής!
Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 15 Οκτωβρίου 2017

 

Υποβολή περιλήψεων