Ο υγιεινός τρόπος ζωής ελαττώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο ακόμη και σε ασθενείς με αυξημένο γενετικό κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο.

Κατηγορίες: Newsletter

Εισαγωγή

Δεν είναι σαφές αν η επίδραση της κληρονομικότητας ή του τρόπου ζωής είναι σημαντικότερη όσον αφορά τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου. Δεν είναι επίσης σαφές αν η αλλαγή του τρόπου ζωής είναι εξίσου ωφέλιμη σε ασθενείς με γενετικά αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Σύνοψη μελέτης

Στην παρούσα μελέτη στο γενικό πληθυσμό (n = 55.685), τα άτομα με τον μεγαλύτερο γενετικό κίνδυνο (όπως καθορίστηκε με βάση την παρουσία πολλαπλών επιβαρυντικών γονιδίων) είχαν 91% υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν ένα στεφανιαίο σύμβαμα σε σύγκριση με τα άτομα με το μικρότερο γενετικό κίνδυνο. Τα άτομα που ακολουθούσαν υγιεινό τρόπο ζωής (δηλ. τουλάχιστον 3 από τα παρακάτω: μη καπνιστές, φυσιολογικό σωματικό βάρος, τακτική άσκηση και υγιεινή διατροφή) είχαν 46% μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν στεφανιαίο σύμβαμα σε σύγκριση με τα άτομα που εφάρμοζαν μόνο ένα από τα ανωτέρω. Η ελάττωση του κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίου συμβάματος από τον υγιεινό τρόπο ζωής ήταν παρόμοια σε όλες τις κατηγορίες γενετικού κινδύνου.

Σχόλιο

Η εφαρμογή ενός υγιεινού τρόπου ζωής ελαττώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου και μάλιστα ανεξάρτητα από το γενετικό κίνδυνο. Το όφελος αυτό θα είναι ακόμα μεγαλύτερο σε άτομα μεγάλου γενετικού κινδύνου, καθώς τα άτομα αυτά κινδυνεύουν περισσότερο να υποστούν ένα στεφανιαίο σύμβαμα.

Βιβλιογραφία

Khera AV, Emdin CA, Drake I, et al. Genetic Risk, Adherence to a Healthy Lifestyle, and Coronary Disease. N Engl J Med 2016 online first Nov 13, 2016.

Για να διαβάσετε το άρθρο στο site του New England Journal of Medicine, κάνετε click εδώ