Η μεταγευματική λιπαιμία (PPL) σε άτομα υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο και η συσχέτισή της με το επικαρδιακό λίπος. Α. Κουνάλη | 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)

Η μεταγευματική λιπαιμία (PPL) σε άτομα υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο και η συσχέτισή της με το επικαρδιακό λίπος. Α. Κουνάλη

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)