Κοινωνική διάσταση της καρδιαγγειακής νόσου στην Ελλάδα και τον κόσμο. Δ. Παναγιωτάκος | 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)

Κοινωνική διάσταση της καρδιαγγειακής νόσου στην Ελλάδα και τον κόσμο. Δ. Παναγιωτάκος

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)