Κατευθυντήριες οδηγίες της European Society of Cardiology για τη διάγνωση και θεραπεία της χρόνιας και οξείας καρδιακής ανεπάρκειας.

Κατηγορίες: Consensus 2

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

Διαβάστε εδώ το πλήρες άρθρο