Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες του Ιουνίου 2016 συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:


 

Πρόεδρος: 

Πίτσαβος Χρήστος  
 

Αντιπρόεδρος: 

Παναγιωτάκος Δημοσθένης  
 

Γεν. Γραμματέας: 

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος  
 

 Ειδ. Γραμματέας

Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
 

 Ταμίας

Μπιλιανού Ελένη  
 

Μέλη: 

Άθυρος Βασίλειος  
    Ελισάφ Μωυσής  
    Κατσίκη Νίκη  
    Κώτσης Βασίλειος  
  Νικολάου Βασίλειος  
    Τσελέπης Αλέξανδρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής και λήγει τον Ιούλιο του 2018  οπότε θα γίνουν νέες αρχαιρεσίες »

 

http://allurecosmetics.com.ua
http://profitinvestblog.com/