Η χορήγηση του evolocumab προκαλεί υποστροφή της αθηρωματικής πλάκας.

Κατηγορίες: Newsletter

Εισαγωγή

Η χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης PCSK9, η οποία έχει ως φυσιολογική λειτουργία την απομάκρυνση του υποδοχέα της LDL χοληστερόλης από την επιφάνεια των ηπατοκυττάρων, ελαττώνει σημαντικά τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης (κατά 60-70%). Ωστόσο, δεν είναι γνωστή η επίδρασή των φαρμάκων αυτών στα καρδιαγγειακά συμβάματα.

Σύνοψη μελέτης

Στην παρούσα μελέτη (μελέτη GLAGOV), 968 ασθενείς με στεφανιαία νόσο υπό αγωγή με στατίνη και με μέση τιμή LDL χοληστερόλης 92 mg/dl, τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν το μονοκλωνικό αντίσωμα evolocumab (μια υποδόρια ένεση των 420 mg μια φορά τον μήνα) ή εικονικό φάρμακο. Μετά από 78 εβδομάδες, η μέση LDL χοληστερόλη στους ασθενείς που έλαβαν evolocumab ήταν 37 mg/dl (ελάττωση κατά 60%, p < 0,001). Υποστροφή της αθηρωματικής πλάκας σε ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα διαπιστώθηκε στο 64% των ασθενών που έλαβαν evolocumab και στο 47% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο (p < 0,001).

Σχόλιο

Η παρούσα μελέτη δείχνει για πρώτη φορά ότι η ελάττωση της LDL χοληστερόλης με τους αναστολείς της PCSK9 μεταφράζεται σε υποστροφή της αθηρωματικής πλάκας. Μεγάλες μελέτες που είναι σε εξέλιξη θα δείξουν σύντομα αν οι αναστολείς της PCSK9 ελαττώνουν και τα καρδιαγγειακά συμβάματα.

Βιβλιογραφία

Nicholls SJ, Puri R, Anderson T, et al. Effect of Evolocumab on Progression of Coronary Disease in Statin-Treated Patients: The GLAGOV Randomized Clinical Trial. JAMA 2016 Nov 15 [Epub ahead of print].

Για να διαβάσετε το άρθρο στο PubMed, κάνετε click εδώ