Αρχή » Αρχείο κατηγοριών » Θεματικές Ενότητες » Υπέρταση

Ασθενής με υπέρταση και LDL 140 mg/dl | Δ. Μυλωνάς

Ασθενής με υπέρταση και LDL 140 mg/dl Δ. Μυλωνάς | PDF

Ασθενής με υπέρταση και στεφανιαία νόσο | Ι. Δουνδουλάκης

  Ασθενής με υπέρταση και στεφανιαία νόσο. Ι. Δουνδουλάκης | PDF

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης για τα παιδιά και τους εφήβους. Σ. Σταμπουλή

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης για τα παιδιά και τους εφήβους. Σ. Σταμπουλή | PDF

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση αντιυπερτασικών φαρμάκων 2ης γραμμής. Α. Αχείμαστος | 10ο Θερινό Σχολείο (29/06-01/07/2017)

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση αντιυπερτασικών φαρμάκων 2ης γραμμής. Α. Αχείμαστος | PDF

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση των αποκλειστών διαύλων ασβεστίου. Β. Κώτσης | 10ο Θερινό Σχολείο (29/06-01/07/2017)

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση των αποκλειστών διαύλων ασβεστίου. Β. Κώτσης | PDF

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση των αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και των αποκλειστών των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης. Κ. Θωμόπουλος | 10ο Θερινό Σχολείο (29/06-01/07/2017)

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση των αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και των αποκλειστών των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης. Κ. Θωμόπουλος | PDF

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση θειαζιδικών διουρητικών, διουρητικών της αγκύλης και ανταγωνιστών αλδοστερόνης. Δ. Βλαχάκος | 10ο Θερινό Σχολείο (29/06-01/07/2017)

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση θειαζιδικών διουρητικών, διουρητικών της αγκύλης και ανταγωνιστών αλδοστερόνης. Δ. Βλαχάκος | PDF  

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση των β-αποκλειστών. Γ. Λιάμης | 10ο Θερινό Σχολείο (29/06-01/07/2017)

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση των β-αποκλειστών. Γ. Λιάμης | PDF

Αρτηριακή υπέρταση, χρόνια νεφρική νόσος και σεξουαλική δυσλειτουργία. Κ. Ιμπριάλος | 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)

Συγκριτική μελέτη των μεθόδων καταγραφής της αρτηριακής πίεσης στην πρόβλεψη εμφάνισης πρώιμης αρτηριακής σκληρίας. Χ. Άντζα | 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)

Σελίδα 1 of 3123