Αρχή » Αρχείο κατηγοριών » Θεματικές Ενότητες » Υπέρταση

Ασθενής με υπέρταση και στυτική δυσλειτουργία Κ. Ιμπριάλος

Ασθενής με υπέρταση και στυτική δυσλειτουργία Κ. Ιμπριάλος | PDF

Παχύσαρκος ασθενής με υπέρταση. Ο ρόλος της μη φαρμακευτικής παρέμβασης. M. Νάτσης

Παχύσαρκος ασθενής με υπέρταση. Ο ρόλος της μη φαρμακευτικής παρέμβασης. M. Νάτσης | PDF

Πρέπει να αλλάξουν οι στόχοι της αντιυπερτασικής αγωγής; Μ. Δούμας

Πρέπει να αλλάξουν οι στόχοι της αντιυπερτασικής αγωγής; Μ. Δούμας | PDF

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση αντιυπερτασικών φαρμάκων 2ης γραμμής. Α. Αχείμαστος | 10ο Θερινό Σχολείο (29/06-01/07/2017)

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση αντιυπερτασικών φαρμάκων 2ης γραμμής. Α. Αχείμαστος | PDF

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση των αποκλειστών διαύλων ασβεστίου. Β. Κώτσης | 10ο Θερινό Σχολείο (29/06-01/07/2017)

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση των αποκλειστών διαύλων ασβεστίου. Β. Κώτσης | PDF

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση των αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και των αποκλειστών των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης. Κ. Θωμόπουλος | 10ο Θερινό Σχολείο (29/06-01/07/2017)

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση των αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και των αποκλειστών των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης. Κ. Θωμόπουλος | PDF

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση θειαζιδικών διουρητικών, διουρητικών της αγκύλης και ανταγωνιστών αλδοστερόνης. Δ. Βλαχάκος | 10ο Θερινό Σχολείο (29/06-01/07/2017)

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση θειαζιδικών διουρητικών, διουρητικών της αγκύλης και ανταγωνιστών αλδοστερόνης. Δ. Βλαχάκος | PDF  

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση των β-αποκλειστών. Γ. Λιάμης | 10ο Θερινό Σχολείο (29/06-01/07/2017)

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση των β-αποκλειστών. Γ. Λιάμης | PDF

Αρτηριακή υπέρταση, χρόνια νεφρική νόσος και σεξουαλική δυσλειτουργία. Κ. Ιμπριάλος | 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)

Συγκριτική μελέτη των μεθόδων καταγραφής της αρτηριακής πίεσης στην πρόβλεψη εμφάνισης πρώιμης αρτηριακής σκληρίας. Χ. Άντζα | 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)

Σελίδα 1 of 3123