Αρχή » Αρχείο κατηγοριών » Θεματικές Ενότητες » Υπέρταση

Αρτηριακή υπέρταση, χρόνια νεφρική νόσος και σεξουαλική δυσλειτουργία. Κ. Ιμπριάλος | 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)

Συγκριτική μελέτη των μεθόδων καταγραφής της αρτηριακής πίεσης στην πρόβλεψη εμφάνισης πρώιμης αρτηριακής σκληρίας. Χ. Άντζα | 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)

Ασθενής με υπέρταση και υποκαλιαιμία. Γ. Λιάμης | 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)

Ασθενής 80 ετών με μεμονωμένη συστολική υπέρταση. Χ. Άντζα | 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)

Ασθενής 70 ετών με υπέρταση και σταδίου ΙΙ νεφρικής νόσου. Δ. Βλαχάκος | 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της υπέρτασης στα παιδιά & στους εφήβους. Σ. Σταμπουλή | 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)

Ασθενής 55 ετών με ανθεκτική υπέρταση. Κ. Τσιούφης | 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)

Ασθενής με ανθεκτική υπέρταση. Μ. Δούμας. 9o Θερινό Σχολείο (30/6-02/07/2016)

Ασθενής με αρτηριακή πίεση 220/120 mmHg στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Α. Αχείμαστος. 9o Θερινό Σχολείο (30/6-02/07/2016)

Ασθενής με αρτηριακή πίεση 154/84 mmHg. Διαγνωστική προσέγγιση. Β. Κώτσης. 9o Θερινό Σχολείο (30/6-02/07/2016)

Σελίδα 1 of 212