Αρχή » Αρχείο κατηγοριών » Θεματικές Ενότητες » Υγιεινοδιαιτητικά μέτρα

Παχύσαρκος ασθενής με υπέρταση. Ο ρόλος της μη φαρμακευτικής παρέμβασης. M. Νάτσης

Παχύσαρκος ασθενής με υπέρταση. Ο ρόλος της μη φαρμακευτικής παρέμβασης. M. Νάτσης | PDF

Lifestyle intervention in cardiovascular disease prevention. R. Estruch (Spain) | 10ο Θερινό Σχολείο (29/6 – 01/07/2017)

Lifestyle intervention in cardiovascular disease prevention. R. Estruch (Spain) | PDF

Ο ρόλος της προαγωγής υγείας στη δευτερογενή πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου. Β. Νοταρά | 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)

Εντερική χλωρίδα και παχυσαρκία. Δ. Κιόρτσης | 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)

ΕΥΖΗΝ: στόχοι, δράσεις και απολογισμός 3ετίας. Λ. Συντώσης | 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)

Ασθενής με δείκτη μάζας σώματος 32 kg/m2. Διαιτητικές επιλογές. Μ. Γιαννακούλια. 9o Θερινό Σχολείο (30/6-02/07/2016)

Σωματική δραστηριότητα μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο: μελέτη περίπτωσης

Σωματική δραστηριότητα μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο: μελέτη περίπτωσης Ν. Παπασπανός – 25η Εκπαιδευτική Διημερίδα «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Καρδιαγγειακού Κινδύνου» (25 & 26/9/2015, Θεσ/κη)

Διατροφική παρέμβαση σε ασθενή με υπερλιπιδαιμία: μελέτη περίπτωσης

Διατροφική παρέμβαση σε ασθενή με υπερλιπιδαιμία: μελέτη περίπτωσης Α. Αναστασιάδου – 25η Εκπαιδευτική Διημερίδα «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Καρδιαγγειακού Κινδύνου» (25 & 26/9/2015, Θεσ/κη)

Διατροφική παρέμβαση σε ασθενή με διαβήτη: μελέτη περίπτωσης

Διατροφική παρέμβαση σε ασθενή με διαβήτη: μελέτη περίπτωσης Μ. Καριπίδου – 25η Εκπαιδευτική Διημερίδα «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Καρδιαγγειακού Κινδύνου» (25 & 26/9/2015, Θεσ/κη)

Αντιαιμοπεταλιακή δράση φυσικών προϊόντων

Αντιαιμοπεταλιακή δράση φυσικών προϊόντων Ε. Φραγκοπούλου | 6ο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας, Αθήνα, Δεκέμβριος 2015

Σελίδα 1 of 212