Αρχή » Αρχείο κατηγοριών » Περιοδικα (Page 3)
Τόμος 6 – Τεύχος 1 (Ιανουάριος – Μάρτιος 2015)

Τόμος 6 – Τεύχος 1 (Ιανουάριος – Μάρτιος 2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ) 2015 HELLENIC JOURNAL ATHEROSCLEROSIS VOLUME 6 ISSUE 1 (JANUARY -MARCH) 2015 Πλήρες τεύχος σε PDF   Άρθρα – Articles Καρδιαγγειακός κίνδυνος σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη Είναι πράγματι υψηλότερος από τον αντίστοιχο στους άνδρες; Άρθρο ανασκόπησης Σελίδες 7-18 Π. Αναγνωστής, Β. Άθυρος, I.F. Godsland, Α. Καραγιάννης Risk […]

Volume 2 – Issue 1 (July – December 2014)

HELLENIC JOURNAL ATHEROSCLEROSIS (ENGLISH EDITION) OPEN ACCESS JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 1 (JULY-DECEMBER) 2014   (Download the full issue in PDF)   Articles   2013 American College of Cardiology/American Heart Association guidelines for the management of dyslipidemias: Are they relevant for Greece? Review article Pages 5-8 K. Tziomalos, A. Karagiannis, V. Athyros PDF Inhibition of […]

Volume 1 – Issue 1 (July – December 2013)

HELLENIC JOURNAL ATHEROSCLEROSIS (ENGLISH EDITION) OPEN ACCESS JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 1 (JULY-DECEMBER) 2013  (Download the full issue in PDF)   Articles Impact of compliance with antihypertensive and lipid-lowering treatment on cardiovascular risk.Benefits of fixed-dose combinations Review article Pages 5-12 F. Barkas, Ev. Liberopoulos, M. Elisaf PDF Structural insights into the molecular basis of dyslipidemias […]

Levels of Platelet Activating Factor and its metabolic enzymes in HIV-infected, naive male patients (Review)

Levels of Platelet Activating Factor and its metabolic enzymes in HIV-infected, naive male patients (Review) V.D. Papakonstantinou, M. Chini, G.M. Stamatakis, N. Mangafas, N. Tsogas, E. Fragopoulou, P. Gargalianos, S. Antonopoulou, C.A Demopoulos, M-C Lazanas Hellenic, Journal Atherosclerosis, Article in Press, Submitted 29/10/2014, Accepted 26/01/2015 Full-Text PDF

Καρδιαγγειακός κίνδυνος σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη. Είναι πράγματι υψηλότερος από τον αντίστοιχο στους άνδρες;

Καρδιαγγειακός κίνδυνος σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη. Είναι πράγματι υψηλότερος από τον αντίστοιχο στους άνδρες; Π. Αναγνωστής, Βασίλειος Άθυρος, I. F. Godsland, Α. Καραγιάννης Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης, Άρθρο υπό δημοσίευση, Ημερομηνία Υποβολής 09/09/2014, Ημερομηνία Αποδοχής 14/11/2014   Full text (PDF) 

Αθηροσκλήρωση στην παιδική και την εφηβική ηλικία

Αθηροσκλήρωση στην παιδική και την εφηβική ηλικία   (Άρθρο Ανασκόπησης) Β. Κώτσης, Χ. Άντζα, Σ. Σταμπουλή Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης, Άρθρο υπό δημοσίευση, Ημερομηνία Υποβολής 31/08/2014, Ημερομηνία Αποδοχής 14/11/2014   Full text (PDF)

Μέτρηση της Αρτηριακής Πίεσης και της Αρτηριακής Σκληρίας

Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και της αρτηριακής σκληρίας (Άρθρο Ανασκόπησης)  Χ. Άντζα, Γ. Κοτρώνης, Σ. Παπακάτσικα, Σ. Σταμπουλή, Β. Κώτσης Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης, Άρθρο υπό δημοσίευση, Ημερομηνία Υποβολής 31/08/2014, Ημερομηνία Αποδοχής 11/12/2014 Full-Text PDF

Προγνωστική αξία των αδιποκινών στο ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Προγνωστική αξία των αδιποκινών στο ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (Άρθρο Ανασκόπησης) Σ. Μπουζιανά, Κ. Τζιόμαλος, Α. Γούλας, Α. Ι. Χατζητόλιος Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης, Άρθρο υπό δημοσίευση, Ημερομηνία Υποβολής 30/08/2014, Ημερομηνία Αποδοχής 14/11/2014 Full-Text PDF

Ουδετερόφιλα και Θρόμβωση. Από τον Ιστικό Παράγοντα στα Ουδετεροφιλικά Δίκτυα Χρωματίνης (ΝΕΤs)

Ουδετερόφιλα και Θρόμβωση  Από τον Ιστικό Παράγοντα στα Ουδετεροφιλικά Δίκτυα Χρωματίνης (ΝΕΤs) (Άρθρο Ανασκόπησης) Κ. Καμπάς, Δ. Στάκος Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης, Άρθρο υπό δημοσίευση, Ημερομηνία Υποβολής 29/08/2014, Ημερομηνία Αποδοχής 22/09/2014 Full-Text PDF

Τόμος 5 – Τεύχος 4 (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2014)

Τόμος 5 – Τεύχος 4 (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2014)

Δείτε εδώ σε PDF ολόκληρο το 4ο τεύχος του 5ου τόμου.