Αρχή » Αρχείο κατηγοριών » Newsletter (Page 4)

Η συνέχιση της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής μετά τους 12 μήνες στους ασθενείς που υποβάλλονται σε στεφανιαία αγγειοπλαστική ελαττώνει τα καρδιαγγειακά συμβάματα αλλά αυξάνει σημαντικά τις αιμορραγίες

Εισαγωγή Η διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (ασπιρίνη σε συνδυασμό με κλοπιδογρέλη, πρασουγρέλη ή τικαγκρελόρη) ελαττώνει τον κίνδυνο εμφάνισης θρόμβωσης του stent σε ασθενείς που υποβάλλονται σε στεφανιαία αγγειοπλαστική με τοποθέτηση επικαλυμμένου stent και συνιστάται για 6-12 μήνες. Ωστόσο, οι ασθενείς αυτοί εξακολουθούν να έχουν κίνδυνο νέων καρδιαγγειακών συμβαμάτων και θρόμβωσης του stent και ενδεχομένως θα ωφελούνταν […]

Η μελέτη IMPROVE-IT: Η εζετιμίμπη μειώνει σημαντικά τα καρδιαγγειακά επεισόδια

Στο πρόσφατο συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας ανακοινώθηκε μία πολύ σημαντική μελέτη, η μελέτη IMPROVE-IT. Σε αυτή τη μελέτη συμμετείχαν 18.144 ασθενείς με ένα πολύ πρόσφατο οξύ στεφανιαίο επεισόδιο και χαμηλά αρχικά επίπεδα LDL χοληστερόλης (ως 125 mg/dL). Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε σιμβαστατίνη 40 mg είτε σιμβαστατίνη/εζετιμίμπη 40/10 mg. Η μελέτη είχε σκοπό […]

Η συνέχιση της αντιυπερτασικής αγωγής στους ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο δε βελτιώνει την έκβαση σε σύγκριση με τη διακοπή της

Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί τον σημαντικότερο τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) και η ελάττωση της αρτηριακής πίεσης μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ΑΕΕ. Ωστόσο, η βέλτιστη αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης στην οξεία φάση του ισχαιμικού ΑΕΕ δεν είναι σαφής. Στην παρούσα μελέτη, 2.097 ασθενείς με οξύ ισχαιμικό ή αιμορραγικό ΑΕΕ τυχαιοποιήθηκαν […]

Η αντιυπερτασική αγωγή προλαμβάνει περισσότερα καρδιαγγειακά συμβάματα σε άτομα υψηλότερου καρδιαγγειακού κινδύνου

Σε αντίθεση με την υπολιπιδαιμική αγωγή, όπου οι στόχοι της LDL χοληστερόλης εξαρτώνται από τον συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο, η αντιυπερτασική αγωγή καθορίζεται κυρίως από τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης. Δεν έχει μελετηθεί αν τα οφέλη της αντιυπερτασικής αγωγής εξαρτώνται από τον συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο, ανεξάρτητα από τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης. Η παρούσα μετα-ανάλυση συμπεριέλαβε […]

Ο συνδυασμένος αποκλεισμός των υποδοχέων 1 της αγγειοτενσίνης ΙΙ και της νεπριλυσίνης ελαττώνει την καρδιαγγειακή και ολική θνησιμότητα περισσότερο από τους αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και ελαττωμένο κλάσμα εξώθησης

Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης παρατείνουν την επιβίωση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και ελαττωμένο κλάσμα εξώθησης. Η νεπριλυσίνη διασπά διάφορα αγγειοδραστικά πεπτίδια (νατριουρητικά πεπτίδια, βραδυκινίνη, αδρενομεδουλίνη) και επομένως η αναστολή της αυξάνει τα επίπεδα των πεπτιδίων αυτών με αποτέλεσμα την αγγειοδιαστολή και νατριούρηση. Στην παρούσα μελέτη, 8.442 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου […]

Ο δείκτης μάζας σώματος δεν επηρεάζει την επίδραση της αντιυπερτασικής αγωγής στα καρδιαγγειακά συμβάματα

Σε πρόσφατη ανάλυση της μελέτης ACCOMPLISH παρατηρήθηκε ότι οι αποκλειστές διαύλων ασβεστίου ελαττώνουν τα καρδιαγγειακά συμβάματα περισσότερο από τα θειαζιδικά διουρητικά σε ασθενείς φυσιολογικού βάρους ενώ οι δύο κατηγορίες είναι εξίσου προστατευτικές σε υπέρβαρους και παχύσαρκους ασθενείς. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν το παραπάνω εύρημα αφορά και άλλες κατηγορίες αντιυπερτασικών φαρμάκων. Η παρούσα μετα-ανάλυση συμπεριέλαβε […]

Σελίδα 4 of 41234