Αρχή » Αρχείο κατηγοριών » Newsletter (Page 3)

Σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου χωρίς σακχαρώδη διαβήτη ή ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, η ελάττωση της αρτηριακής πίεσης σε επίπεδα < 120 mmHg ελαττώνει την καρδιαγγειακή και ολική θνησιμότητα περισσότερο από την ελάττωση σε επίπεδα < 140 mmHg

Εισαγωγή Στις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης, οι στόχοι της αρτηριακής πίεσης τέθηκαν στα 140/90 mmHg πρακτικά σε όλους τους ασθενείς, λόγω της απουσίας μελετών που να πέτυχαν χαμηλότερα επίπεδα αρτηριακής πίεσης. Η μόνη μελέτη που πέτυχε τέτοια επίπεδα ήταν η μελέτη ACCORD, στην οποία δε φάνηκε […]

Το μονοκλωνικό αντίσωμα idarucizumab αναστέλλει άμεσα την αντιπηκτική δράση της νταμπιγκατράνης

Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί νέα από του στόματος αντιπηκτικά φάρμακα για την πρόληψη των θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή ή φλεβική θρομβοεμβολική νόσο. Ένα μειονέκτημα των φαρμάκων αυτών είναι η έλλειψη ειδικού αντιδότου. Σύνοψη μελέτης Στην παρούσα μελέτη περιλήφθησαν 51 ασθενείς που εμφάνισαν μείζονα αιμορραγία ενώ λάμβαναν νταμπιγκατράνη (κυρίως ενδοκράνια αιμορραγία […]

Σε ασθενείς στους οποίους πρέπει να διακοπεί προσωρινά η χορήγηση κουμαρινικών αντιπηκτικών λόγω επεμβατικών πράξεων, η χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους αυξάνει τις αιμορραγικές επιπλοκές χωρίς να ελαττώνει τα θρομβοεμβολικά επεισόδια

Εισαγωγή Σε ασθενείς που λαμβάνουν κουμαρινικά αντιπηκτικά και επιβάλλεται η διακοπή τους προκειμένου να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις, δεν είναι σαφές αν είναι απαραίτητη η χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους κατά την περιεπεμβατική περίοδο. Αν και η χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους ενδεχομένως ελαττώνει τον κίνδυνο εμφάνισης θρομβοεμβολικών επεισοδίων κατά τη διάρκεια της διακοπής των […]

Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, η χορήγηση σιταγλιπτίνης δεν αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάματα

Εισαγωγή Η αντιδιαβητική αγωγή ελαττώνει σημαντικά τις μικροαγγειακές επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη αλλά η επίδρασή της στις μακροαγγειακές επιπλοκές (στεφανιαία νόσος, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, περιφερική αρτηριακή νόσος) είναι ασαφής και η επιθετική αντιδιαβητική αγωγή ενδεχομένως εγκυμονεί κινδύνους. Για τους λόγους αυτούς, όλα τα νεότερα αντιδιαβητικά φάρμακα υποχρεούνται από το FDA να διενεργήσουν μελέτη που να […]

Σε ασθενείς με συμπτώματα ύποπτα για παρουσία στεφανιαίας νόσου, η διενέργεια αξονικής στεφανιαίας αγγειογραφίας έχει παρόμοια επίδραση στα καρδιαγγειακά συμβάματα σε σύγκριση με τη διενέργεια δοκιμασίας κόπωσης, stress υπερηχοκαρδιογραφήματος ή σπινθηρογραφήματος.

Εισαγωγή Σε ασθενείς με συμπτώματα ενδεικτικά παρουσίας στεφανιαίας νόσου, οι διαθέσιμες μη επεμβατικές διαγνωστικές επιλογές περιλαμβάνουν τη διενέργεια δοκιμασίας κόπωσης, stress υπερηχοκαρδιογραφήματος και σπινθηρογραφήματος, ενώ τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται και η αξονική στεφανιαία αγγειογραφία. Ωστόσο, δεν είναι σαφές ποια από τις παραπάνω διαγνωστικές μεθόδους είναι η βέλτιστη. Σκοπός της μελέτης PROMISE ήταν η σύγκριση της […]

Σε ασθενείς με ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου προ 1-3 ετών, η χορήγηση συνδυασμού τικαγκρελόρης και ασπιρίνης ελαττώνει τα καρδιαγγειακά συμβάματα αλλά αυξάνει τις αιμορραγικές επιπλοκές

Εισαγωγή Σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, συνιστάται η χορήγηση διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής (ασπιρίνη σε συνδυασμό με κλοπιδογρέλη, πρασουγρέλη ή τικαγκρελόρη) για 1 έτος, ενώ στην συνέχεια συνιστάται μονοθεραπεία με ασπιρίνη. Τα οφέλη της παράτασης της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής πέραν του 1 έτους είναι ασαφή, ενώ παράλληλα υπάρχει και η πιθανότητα αύξησης των αιμορραγικών […]

Η χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι της PCSK9 ελαττώνει σημαντικά τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης και ενδεχομένως ελαττώνει και τα καρδιαγγειακά συμβάματα

Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, η χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης PCSK9, η οποία έχει ως φυσιολογική λειτουργία την απομάκρυνση του υποδοχέα της LDL χοληστερόλης από την επιφάνεια των ηπατοκυττάρων, έχει αναφερθεί ότι ελαττώνει σημαντικά τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης και είναι ασφαλής. Ωστόσο, οι υπάρχουσες μελέτες είχαν βραχεία διάρκεια και δεν εκτίμησαν την επίδραση […]

Η χορήγηση του μονοκλωνικού αντισώματος έναντι της PCSK9 evolocumab είναι καλά ανεκτή κι ελαττώνει σημαντικά την LDL χοληστερόλη σε ασθενείς με ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία

Εισαγωγή Η ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία είναι η συχνότερη κληρονομική μεταβολική διαταραχή και παρατηρείται σε 1/200 ως 1/500 άτομα. Χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλά επίπεδα LDL χοληστερόλης και αυξημένη καρδιαγγειακή θνησιμότητα. Παρά τη χορήγηση ισχυρών στατινών σε συνδυασμό με άλλα υπολιπιδαιμικά φάρμακα, η επίτευξη του στόχου της LDL χοληστερόλης < 100 mg/dl (< 70 mg/dl επί συνύπαρξης […]

Η αναζήτηση υποκλινικής στεφανιαίας νόσου δεν βελτιώνει την καρδιαγγειακή νοσηρότητα των ασυμπτωματικών ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη

Εισαγωγή Η στεφανιαία νόσος αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, ωστόσο συχνά είναι ασυμπτωματική. Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν εξατομίκευση της απόφασης για αναζήτηση στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 χωρίς συμπτώματα στεφανιαίας νόσου, γιατί το όφελος από την ανίχνευση της νόσου δεν είναι σαφές. Σύνοψη […]

Η χορήγηση ιβαμπραδίνης δεν ελαττώνει τα καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια

Εισαγωγή Η αυξημένη καρδιακή συχνότητα σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου στο γενικό πληθυσμό και σε ασθενείς με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο. Δεν είναι γνωστό αν η ιβαμπραδίνη, η οποία ελαττώνει την καρδιακή συχνότητα, ελαττώνει τα καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια. Σύνοψη μελέτης Στην παρούσα μελέτη, 19.102 ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο […]

Σελίδα 3 of 41234