Αρχή » Αρχείο κατηγοριών » Newsletter (Page 2)

Οι ασθενείς με ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία έχουν πολύ αυξημένο κίνδυνο θανάτου μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο παρά την εντατική υπολιπιδαιμική αγωγή

Εισαγωγή Οι ασθενείς με ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων και μάλιστα σε νεαρή ηλικία. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό αν οι ασθενείς αυτοί έχουν χειρότερη πρόγνωση μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο σε σύγκριση με άτομα χωρίς οικογενή υπερχοληστερολαιμία. Σύνοψη μελέτης Στην παρούσα μελέτη περιλήφθησαν 4.534 ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Αναλόγως με […]

Τα ποσοστά λήψης αντιυπερτασικής αγωγής και ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης παραμένουν πολύ χαμηλά παγκοσμίως

Εισαγωγή Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί μείζονα τροποποιήσιμο παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου ενώ η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης ελαττώνει σημαντικά τα καρδιαγγειακά συμβάματα. Ωστόσο, η αρτηριακή υπέρταση υποθεραπεύεται παγκοσμίως. Σύνοψη μελέτης Στην παρούσα μετα-ανάλυση 135 μελετών στο γενικό πληθυσμό σε 968.419 ενήλικες από 90 χώρες, διαπιστώθηκε ότι το 31,1% των ενηλίκων παγκοσμίως έχουν υπέρταση (1,4 δισεκατομμύρια άτομα). […]

Σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η τικαγκρελόρη δεν είναι πιο αποτελεσματική από την ασπιρίνη στην ελάττωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων

Εισαγωγή Η τικαγκρελόρη είναι πιο αποτελεσματική από την κλοπιδογρέλη σε ασθενείς με οξέα στεφανιαία σύνδρομα. Ωστόσο, δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, οι οποίοι παράλληλα εμφανίζουν κίνδυνο αιμορραγικής μετατροπής του εγκεφαλικού επεισοδίου στην οξεία φάση του. Σύνοψη μελέτης Στην παρούσα μελέτη (μελέτη SOCRATES), 13,199 ασθενείς με ήπιο ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (κλίμακα […]

Σε ασθενείς ενδιάμεσου καρδιαγγειακού κινδύνου χωρίς εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, η ροσουβαστατίνη ελαττώνει τα καρδιαγγειακά συμβάματα

Εισαγωγή Τα οφέλη των στατινών σε ασθενείς με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο ή σακχαρώδη διαβήτη είναι αδιαμφισβήτητα. Αν και αρκετές μελέτες έδειξαν παρόμοια οφέλη από τη χορήγηση στατίνης σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου χωρίς καρδιαγγειακή νόσο ή διαβήτη, οι στατίνες εξακολουθούν να υποχρησιμοποιούνται στους ασθενείς αυτούς. Σύνοψη μελέτης Στην παρούσα μελέτη (μελέτη HOPE-2), 12.705 ασθενείς ενδιάμεσου καρδιαγγειακού […]

Σε μη διαβητικούς ασθενείς με πρόσφατο ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και αντίσταση στην ινσουλίνη, η χορήγηση πιογλιταζόνης ελαττώνει τα καρδιαγγειακά συμβάματα

Εισαγωγή Η πιογλιταζόνη βελτιώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη και φαίνεται να ελαττώνει τα καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο. Δεν είναι γνωστό αν η ευνοϊκή επίδραση της πιογλιταζόνης στην ευαισθησία στην ινσουλίνη μεταφράζεται σε ελάττωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και σε μη διαβητικούς ασθενείς με αντίσταση στην ινσουλίνη. Σύνοψη μελέτης Στην […]

Τα αυτοκόλλητα νικοτίνης είναι εξίσου αποτελεσματικά για τη διακοπή του καπνίσματος με τη βαρενικικλίνη και το συνδυασμό αυτοκόλλητου και παστίλιας νικοτίνης

Τα αυτοκόλλητα νικοτίνης είναι εξίσου αποτελεσματικά για τη διακοπή του καπνίσματος με τη βαρενικικλίνη και το συνδυασμό αυτοκόλλητου και παστίλιας νικοτίνης Εισαγωγή Υπάρχουν διάφορες παρεμβάσεις για τη διακοπή καπνίσματος, ωστόσο δεν είναι σαφές ποια είναι η πιο αποτελεσματική. Σύνοψη μελέτης Στην παρούσα μελέτη, 1086 καπνιστές τυχαιοποιήθηκαν σε πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος διάρκειας 12 εβδομάδων που συμπεριλάμβανε […]

Σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση, η σπιρονολακτόνη είναι πιο αποτελεσματική από τη δοξαζοσίνη και από τη βισοπρολόλη

Σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση, η σπιρονολακτόνη είναι πιο αποτελεσματική από τη δοξαζοσίνη και από τη βισοπρολόλη Εισαγωγή Ως ανθεκτική υπέρταση ορίζεται η μη ρυθμιζόμενη αρτηριακή υπέρταση (αρτηριακή πίεση > 140/90 mmHg) παρά την αγωγή με 3 τουλάχιστον κατηγορίες φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένου διουρητικού, σε αποτελεσματικές δόσεις. Το βέλτιστο αντιυπερτασικό φάρμακο σε αυτούς τους ασθενείς δεν είναι […]

Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και πρόσφατο οξύ στεφανιαίο σύμβαμα, η χορήγηση λισιξενατίδης δεν ελαττώνει τα καρδιαγγειακά συμβάματα

Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και πρόσφατο οξύ στεφανιαίο σύμβαμα, η χορήγηση λισιξενατίδης δεν ελαττώνει τα καρδιαγγειακά συμβάματα Εισαγωγή Οι αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 (glucagon-like peptide) ελαττώνουν σημαντικά τα επίπεδα σακχάρου και παράλληλα ελαττώνουν το σωματικό βάρος και την αρτηριακή πίεση. Δεν είναι γνωστό όμως αν αυτές οι ευνοϊκές επιδράσεις μεταφράζονται και σε ελάττωση των […]

Το andexanet αναστέλλει άμεσα την αντιπηκτική δράση της απιξαμπάνης και της ριβαροξαμπάνης

Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί νέα από του στόματος αντιπηκτικά φάρμακα για την πρόληψη των θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή ή φλεβική θρομβοεμβολική νόσο. Ένα μειονέκτημα των φαρμάκων αυτών είναι η έλλειψη ειδικού αντιδότου. Πρόσφατα εγκρίθηκε η κυκλοφορία του μονοκλωνικού αντισώματος idarucizumab που αναστρέφει άμεσα την αντιπηκτική δράση της νταμπιγκατράνης. Σύνοψη μελέτης […]

Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, η χορήγηση εμπαγλιφλοζίνης ελαττώνει την καρδιαγγειακή θνησιμότητα

Εισαγωγή Η αντιδιαβητική αγωγή ελαττώνει σημαντικά τις μικροαγγειακές επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη αλλά η επίδρασή της στις μακροαγγειακές επιπλοκές (στεφανιαία νόσος, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, περιφερική αρτηριακή νόσος) είναι ασαφής και η επιθετική αντιδιαβητική αγωγή ενδεχομένως εγκυμονεί κινδύνους. Για τους λόγους αυτούς, όλα τα νεότερα αντιδιαβητικά φάρμακα υποχρεούνται από το FDA να διενεργήσουν μελέτη που να […]

Σελίδα 2 of 41234