Αρχή » Αρχείο κατηγοριών » Consensus 2
Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διαχείριση του Διαβητικού Ασθενούς, Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία 2018

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διαχείριση του Διαβητικού Ασθενούς, Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία 2018

Slide set | 2016 ESC/EAS Guidelines on the management of dyslipidaemias.

Slide set | 2016 ESC/EAS Guidelines on the management of dyslipidaemias.

American Diabetes Association | Standards of Medical Care in Diabetes 2019

American Diabetes Association | Standards of Medical Care in Diabetes 2019

2016 ESC-EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias

2016 ESC-EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου.

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου.

Κατευθυντήριες οδηγίες της European Society of Cardiology για τη διάγνωση και θεραπεία της χρόνιας και οξείας καρδιακής ανεπάρκειας.

Κατευθυντήριες οδηγίες της European Society of Cardiology για τη διάγνωση και θεραπεία της χρόνιας και οξείας καρδιακής ανεπάρκειας.

Θέσεις ομοφωνίας της European Atherosclerosis Society για το ρόλο της Lp(a) στην παθογένεση της καρδιαγγειακής νόσου

Θέσεις ομοφωνίας της European Atherosclerosis Society για το ρόλο της Lp(a) στην παθογένεση της καρδιαγγειακής νόσου

Θέσεις ομοφωνίας της European Atherosclerosis Society για το ρόλο των φυτικών στερολών/στανολών στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας

Θέσεις ομοφωνίας της European Atherosclerosis Society για το ρόλο των φυτικών στερολών/στανολών στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας