Αρχή » Αρχείο κατηγοριών » Ενδιαφέροντα Άρθρα (Page 2)
Is there a need for other cardiovascular risk factors besides the established risk factors?

Is there a need for other cardiovascular risk factors besides the established risk factors?

HELLENIC JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS | VOLUME 7 – ISSUE 3 (JULY– SEPTEMBER 2016) Editorial Is there a need for other cardiovascular risk factors besides the established risk factors? K. Tziomalos

Pathophysiological mechanisms of dyslipidemia in patients with nephrotic syndrome: A fresh look

Pathophysiological mechanisms of dyslipidemia in patients with nephrotic syndrome: A fresh look

HELLENIC JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS | VOLUME 7 – ISSUE 3 (JULY– SEPTEMBER 2016) Review Pathophysiological mechanisms of dyslipidemia in patients with nephrotic syndrome: A fresh look S. Filippas-Ntekouan, M.S. Elisaf (102 – 110) Key words: nephrotic syndrome; dyslipidemia; PCSK9; increased LDL CHOL levels

Azilsartan, a promising Angiotensin II Receptor Blocker in the management of hypertension

Azilsartan, a promising Angiotensin II Receptor Blocker in the management of hypertension

HELLENIC JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS | VOLUME 7 – ISSUE 2 (APRIL– JUNE 2016) Azilsartan, a promising Angiotensin II Receptor Blocker in the management of hypertension C. Antza, I. Doundoulakis, S. Stabouli, V. Kotsis (53 – 62) Key words: azilsartan; arb; raas ; hypertension

Real world data on cardiovascular morbidity and mortality from large contemporary populations as a benchmark for validating cardiovascular risk estimation equations.

Real world data on cardiovascular morbidity and mortality from large contemporary populations as a benchmark for validating cardiovascular risk estimation equations.

HELLENIC JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS | VOLUME 7 – ISSUE 2 (APRIL– JUNE 2016) Real world data on cardiovascular morbidity and mortality from large contemporary populations as a benchmark for validating cardiovascular risk estimation equations. V. G. Athyros, Th. Griva, Ch. Koumaras, K. Tziomalos, A. Karagiannis (48 – 52) Key words: Pooled Cohort Equation; 2013 ACC/AHA Guidelines; […]

Platelet-derived microparticles bind to low-density lipoprotein (LDL) in human plasma and reduce its susceptibility to oxidation

Platelet-derived microparticles bind to low-density lipoprotein (LDL) in human plasma and reduce its susceptibility to oxidation

HELLENIC JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS | VOLUME 7 | ISSUE 1 | JANUARY – MARCH 2016 Original article Platelet-derived microparticles bind to low-density lipoprotein (LDL) in human plasma and reduce its susceptibility to oxidation. J.V. Mitsios, L.D. Tsironis, A. A. Dimitriou, A. D. Tselepis Atherothrombosis Research Centre / Laboratory of Biochemistry, Department of Chemistry, University of Ioannina, 45110 […]

Postprandial activation of platelets as a possible mechanism for the development of atherosclerosis

Postprandial activation of platelets as a possible mechanism for the development of atherosclerosis

HELLENIC JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS | VOLUME 7 | ISSUE 1 | JANUARY – MARCH 2016 Postprandial activation of platelets as a possible mechanism for the development of atherosclerosis Review Α. Mikellidi, T. Nomikos* Faculty of Health Sciences and Education, Department of Nutrition and Dietetics, Harokopio University, Athens, Greece Abstract Platelets, apart from being cellular mediators of thrombosis that […]

Μεταβολικό σύνδρομο, οισοφάγος Barrett, κίνδυνος αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου και η θεραπεία με στατίνες

Μεταβολικό σύνδρομο, οισοφάγος Barrett, κίνδυνος αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου και η θεραπεία με στατίνες Άρθρο βραχείας ανασκόπησης Σελίδες 83-85 Xρ. Μπουτάρη, Στ.Μ. Αγγελοπούλου, Γ. Σφήκας, K. Καϊτανίδης, K. Τζιόμαλος, Β.Γ. Άθυρος Metabolic syndrome, Barrett’s oesophagus, the risk of oesophageal adenocarcinoma, and statin treatment Short review article Pages 83-85 Chr. Boutari, St.M. Angelopoulou, G. Sfikas, K. Kaitanidis, […]

Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και καρδιακή ανεπάρκεια. Ο ρόλος των στατινών

Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και καρδιακή ανεπάρκεια. Ο ρόλος των στατινών Ανασκόπηση Σελίδες 160-167 Ε. Οικονόμου, Γ. Σιάσος, Χ. Χρυσοχόου, Δ. Τούσουλης Endothelial dysfunction in heart failure. The role of statins Review Pages 160-167 E. Oikonomou, G. Siasos, Ch. Chrysohoou, D. Tousoulis Πλήρες άρθρο PDF

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του vorapaxar στην περιφερική αρτηριακή νόσο

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του vorapaxar στην περιφερική αρτηριακή νόσο. Ανασκόπηση Σελίδες 195-204 Μ.Ι. Ματσάγκας, Η.Χ. Μοσχονάς, Α.Δ. Τσελέπης Efficacy and safety of vorapaxar in peripheral arterial disease Review Pages 195-204 I.C. Moschonas, Μ.Ι. Matsagkas, A.D. Tselepis Πλήρες άρθρο PDF

Επίδραση των στατινών στη λειτουργικότητα των πρόδρομων ενδοθηλιακών κυττάρων.

Επίδραση των στατινών στη λειτουργικότητα των πρόδρομων ενδοθηλιακών κυττάρων. Άρθρο ανασκόπησης Σελίδες 223–231 Β.Γ. Χαντζηχρήστος, Α.Δ. Τσελέπης Effect of statins in endothelial progenitor cell functionality. Review article Pages 223–231 V.G. Chantzichristos, A.D. Tselepis Πλήρες άρθρο PDF

Σελίδα 2 of 41234