Η άσκηση μόνο 1-2 μέρες την εβδομάδα ή μόνο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είναι εξίσου ωφέλιμη με τη συχνότερη άσκηση.

Κατηγορίες: Newsletter

Εισαγωγή

Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν αερόβια άσκηση τουλάχιστον 5 μέρες την εβδομάδα (και κατά προτίμηση κάθε μέρα) και τουλάχιστον 30 λεπτά ανά συνεδρία άσκησης. Δεν είναι σαφές αν αραιότερη άσκηση (π.χ. μόνο το Σαββατοκύριακο) είναι εξίσου ωφέλιμη.

Σύνοψη μελέτης

Σε μελέτη παρατήρησης σε 63.591 άτομα διαπιστώθηκε ότι, σε σύγκριση με άτομα που δεν ασκούνται καθόλου, τα άτομα που ασκούνται μόνο το Σαββατοκύριακο (> 150 λεπτά μέτριας έντασης άσκηση ή > 75 λεπτά έντονη άσκηση σε 1 ή 2 συνεδρίες) έχουν παρόμοια μείωση του κινδύνου θανάτου από κάθε αιτία ή από καρδιαγγειακά αίτια (περίπου 35 και 40% αντίστοιχα) όσο και τα άτομα που ασκούνται 3 ή περισσότερες μέρες την εβδομάδα για την ίδια διάρκεια και με την ίδια ένταση. Επίσης, άτομα που ασκούνται 1-2 μόνο μέρες την εβδομάδα και για λιγότερο χρόνο, έχουν την ίδια μείωση του κινδύνου θανάτου από κάθε αιτία ή από καρδιαγγειακά αίτια με άτομα που ασκούνται περισσότερο.

Σχόλιο

Η άσκηση φαίνεται να ελαττώνει τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα και από άλλα αίτια ανεξάρτητα από τη διάρκειά της και τη συχνότητά της.

Βιβλιογραφία

O’Donovan G, Lee IM, Hamer M, Stamatakis E. Association of «Weekend Warrior» and Other Leisure Time Physical Activity Patterns With Risks for All-Cause, Cardiovascular Disease, and Cancer Mortality. JAMA Intern Med 2017 Jan 9 [Epub ahead of print]

Για να διαβάσετε το άρθρο στο PubMed, κάνετε click εδώ