Αντιθρομβωτική αγωγή στην περιφερική αρτηριακή νόσο. Κατευθυντήριες οδηγίες του Ι.Μ.Ε.Θ.Α. Μ. Ματσάγκας | 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)

Αντιθρομβωτική αγωγή στην περιφερική αρτηριακή νόσο. Κατευθυντήριες οδηγίες του Ι.Μ.Ε.Θ.Α. Μ. Ματσάγκας

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)