Αντιμετώπιση αιμορραγικών επιπλοκών από τα DOACs. Η θέση των εξειδικευμένων αντιδότων. Α. Τσελέπης | 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)

Αντιμετώπιση αιμορραγικών επιπλοκών από τα DOACs. Η θέση των εξειδικευμένων αντιδότων. Α. Τσελέπης

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)