Αντιλογίες: DOACs για όλους τους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή; Υπέρ. Σ. Τζέης, Κατά. Γ. Γκουμάς | 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)

Αντιλογίες: DOACs για όλους τους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή;
Υπέρ. Σ. Τζέης
Κατά. Γ. Γκουμάς

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 2016)