Αντϊυπερτασική θεραπεία. Πότε αρχίζουμε και με ποιo στόχο;

Αντϊυπερτασική θεραπεία. Πότε αρχίζουμε και με ποιo στόχο;
 Κ. Τζιόμαλος | 23η Εκπαιδευτική Συνάντηση