Προκήρυξη χρηματοδότησης υποτροφιών για το έτος 2017

Η Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης προκηρύσσει για το έτος 2017 την χορήγηση υποτροφιών για την εκπόνηση τριών (3) Διδακτορικών Διατριβών και μιας (1) Μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό (διάρκειας τουλάχιστον ενός εξαμήνου) με σκοπό την προώθηση της έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα της Αθηροσκλήρωσης.

Για κάθε Διδακτορική Διατριβή το ποσό που θα χορηγηθεί είναι 3.000 ευρώ, ενώ για την Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό είναι 1.000 ευρώ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υποτροφία έχουν μόνο τα μέλη της Εταιρείας.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση υποτροφίας είναι το αντικείμενο της έρευνας των υποψήφιων διδακτόρων και το αντικείμενο της μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό να αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της Αθηροσκλήρωσης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των αιτήσεων για το έτος 2017 ορίζεται η 4η Σεπτεμβρίου.

Οι αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται μετά την ημερομηνία αυτή θα εξετάζονται στο επόμενο έτος.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του Σεπτεμβρίου, από τριμελή επιτροπή η οποία αποτελείται από αναγνωρισμένους επιστήμονες στο χώρο της Αθηροσκλήρωσης και θα οριστεί από το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης.

Περισσότερες οδηγίες και προϋποθέσεις θα βρείτε εδώ