Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου.

Κατηγορίες: Consensus 2

Published in 2016
Reference 2016 EHJ doi/10.1093/eurheartj/ehw106

The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts)

Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR)

Authors/Task Force Members: Massimo F. Piepoli* (Chairperson) (Italy), Arno W. Hoes* (Co-Chairperson) (The Netherlands), Stefan Agewall (Norway)1, Christian Albus (Germany)9, Carlos Brotons (Spain)10, Alberico L. Catapano (Italy)3, Marie-Therese Cooney (Ireland)1, Ugo Corra` (Italy)1, Bernard Cosyns (Belgium)1, Christi Deaton (UK)1, Ian Graham (Ireland)1, Michael Stephen Hall (UK)7, F. D. Richard Hobbs (UK)10, Maja-Lisa Løchen (Norway)1, Herbert Lo¨llgen (Germany)8, Pedro Marques-Vidal (Switzerland)1, Joep Perk (Sweden)1, Eva Prescott (Denmark)1, Josep Redon (Spain)5, Dimitrios J. Richter (Greece)1, Naveed Sattar (UK)2, Yvo Smulders (The Netherlands)1, Monica Tiberi (Italy)1, H. Bart van der Worp (The Netherlands)6, Ineke van Dis (The Netherlands)4, W. M. Monique Verschuren (The Netherlands)1 Additional Contributor: Simone Binno (Italy)

Read here the full text

Read here the web addenda