Δημοσιεύσεις

 

* Οι δημοσιεύσεις ανοίγουν στην ιστιοσελίδα της PUBMED και εμφανίζονται ανά 20

Ganotakis E. 

Tselepis A.

Panagiotakos D.

Tziomalos K.

Bilianou E.

Athyros V.

Elisaf M.

Kotsis V.

Liberopoulos E.

Nikolaou V.

Pitsavos C.

http://allurecosmetics.com.ua/
www.pharmacity.com.ua/